تغییر آدرس پیش فرض لاگین و رجیستر وردپرس

به صورت پیش فرض لینک ورود به وردپرس به صورت wp-login.php  می باشد و همین ظور برای ثبت نام  wp-login.php?action=register  می باشد. اما اگر قصد داشته باشیم صفحه اختصاصی و سفارشی برای وردپرس بسازیمبهتر است صفحه جدید در پوسته خود ایجادکنیم وصفحات لاگین و ثبت نام را به آنها ردایرکت کنیم.در اینصورت بازدیدکنندگانی که قصد ثبت نام و یا ورود به وب سایت را دارند، به صفحات جدیدی که می سازیم هدایت می شوند.

 

 

-