تغییر نمایش پست ها بر اساس نوع پست

در حالت عادی برای نمایش تمام پست ها از فایل  single.php استفاده می شود و برای نمایش لیست مطالب یک نوع خاص از پست ها مثلا کتاب، محصول و یا هر چیز  دیگر از فایل category.php  و در نبود آن از فایل archive.php   و در صورت نبود هر کدام از اینها از خود فایل index.php برای نمایش پست هایی با نوع خاص یا custom post type استفاده میشه.

  • archive-{post_type}.php
  • single-{post_type}.php

گاهی برای نمایش بهتر پست هایی با نوع خاص، فایل single  جدیدی تعریف بشه، برای تعریف و نمایش یک نوع خاص post_type  یک فایل php  با نام

single-posttye.php  می سازیم مثلا برای نمایش بهتر پست هایی که دارای post type با نوع  book هستند باید فایلی با نام single-book.php بسازیم و کلاس ها و آی دی های مخصوص نمایش المنت های پست کتاب را تعریف و نمایش دهیم.

custom post types
custom post types

 

برای نمایش لیستی از مطالب با نوع خاص هم می توانیم از فایل archive-book.php استفاده کنیم که فقط پست ها با نوع book را نمایش خواهد داد.

-