ثبت شکایات

0
موضوع :

هدف یک وی پی جلب  رضایت شماست و وب سایت یک وی پی تمام سعی خود را خواهد کرد تا مشکلات و نواقص احتمالی را در اسرع وقت رفع نماید. شما از طریق این فرم قادر خواهید بود شکایات و انتقادات خود را مستقیما برای مدیریت وب سایت ارسال نمائید. پیشاپیش به شما این اطمینان را می دهیم که به شکایت شما در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.